LIND­SAY LO­HANS GAL­NA PHOTOSHOPMISS!

STJÄRNAN HÅ­NAS PÅ NÄ­TET

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

In­ter­net full­kom­ligt ex­plo­de­ra­de ny­li­gen när skan­dal­stjär­nan Lind­say Lo­han pos­ta­de en väl­digt då­ligt pho­tos­hop­pad bild på sig själv.

– Hon bor­de gå en bildre­di­ge­rings­kurs, sä­ger ett fan.

Ka­me­ran lju­ger ald­rig, bru­kar det ju he­ta. Men när det ta­le­sät­tet myn­ta­des ha­de in­te Pho­tos­hop kom­mit in i män­ni­skors liv. Skå­de­spe­lers­kan Lind­say Lo­han, 28, la­de ny­li­gen upp en bild på sig själv på sitt In­stagram­kon­to där hon po­se­rar i pro­fil iförd en bo­dy.

– Mi­na föt­ter såg rö­da ut så jag var tvung­en att skä­ra bort dem ur bil­den. Det en­da som är rött på min kropp är mitt hår, skri­ver stjärnan till fo­tot.

TU­SEN­TALS KOM­MEN­TA­RER

Vad Lind­say up­pen­bar­li­gen in­te upp­märk­sam­ma­de in­nan hon la­de upp bil­den för he­la världen att be­skå­da var hur tyd­ligt det syn­tes att hon ha­de gjort sin rum­pa stör­re och pu­ti­ga­re med hjälp av ett bildre­di­ge­rings­pro­gram. Dörr­kar­men i bak­grun­den är näm­li­gen vå­gig, vil­ket är ett tec­ken på att man ” dra­git ut” rum­pan i re­di­ge­ring­en och gjort den stör­re. Då föl­jer även bak­grun­den med.

– Hon bor­de gå en bildre­di­ge­rings­kurs, sä­ger en föl­ja­re på Instagram.

– Ha­ha, kan du bö­ja dör­ren med din röv? Otro­ligt, skri­ver en an­nan föl­ja­re iro­niskt.

Bil­den har fått över 3700 kom­men­ta­rer, men Li­lo själv har in­te kom­men­te­rat för­vräng­nings­in­ci­den­ten.

LI­LO DRAR EN RÖ­VA­RE! Hmm. Den där dörr­kar­men är unikt de­sig­nad, den är lik­som… böjd? El­ler så har skå­de­spe­lers­kan Lind­say Lo­han pho­tos­hop­pat sin bak­del så att den ska se stör­re ut. Oops!

"HON HAR GJORT SIN RUM­PA PU­TI­GA­RE" Lind­say fick ut­stå en hel del kri­tik för sin bildre­di­ge­rings­miss. "Kan du bö­ja dör­ren med din röv? Otro­ligt", skri­ver en Instagram­föl­ja­re iro­niskt. Så­här är vi va­na att se Li­lo, här till­sam­mans med mo­de­pro­fi­len Je­re­my Scott.

Det är in­te ba­ra Lind­say som har er­tap­pats med att änd­ra sin kropps­form. Här ser vi Kim Kar­dashi­an, 34, som av gol­vet i bak­grun­den att dö­ma har gjort sin mid­ja sma­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.