Ali­cia Vi­kan­der rag­gar på Tin­der

Veckans NU! - - MIX -

Svens­ka Hol­ly­wood­stjär­nan Ali­cia, 26, för­sö­ker hit­ta kärleken i ap­pen Tin­der. El­ler nja, rik­tigt så är det ty­värr in­te. En pro­fil med Ali­ci­as bild men med nam­net Ava går att chat­ta med, men det är in­te ett rik­tigt kon­to ut­an mark­nads­fö­ring för stjär­nans kom­man­de film "Ex machi­na".

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.