RI­HAN­NA NYTT AN­SIK­TE FÖR DI­OR

Veckans NU! - - MIX -

Ny­li­gen ut­såg smink­jät­ten Di­or Ri­han­na, 27, till sitt nya an­sik­te ut­åt. Att just Ri­ri blev vald är stort, ef­tersom hon är Di­ors förs­ta mörk­hy­a­de front­kvin­na nå­gon­sin. Di­or har ge­nom åren fått kri­tik för bris­ten på mång­fald bland si­na mo­del­ler, och mär­kets fö­re det­ta de­sig­ner John Gal­li­a­no blev spar­kad för an­ti­se­mi­tis­ka ut­ta­lan­den 2011.

Ett stort steg fram­åt, allt­så. Det var på ti­den, sä­ger vi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.