RATT­FYL­LE­RIST KÖR­DE IN I ANISTONS TRÄD­GÅRD

Veckans NU! - - MIX -

Ibland får man ovän­tat be­sök. Det var nå­got som Jen­ni­fer Aniston, 46, fick er­fa­ra ny­li­gen då en al­ko­holpå­ver­kad man kör­de i full ka­re­ta rakt in i hen­nes träd­gård i Be­ver­ly Hills. Om Jen­ni­fer var hem­ma un­der in­ci­den­ten är oklart, då det var stjär­nans sä­ker­hets­vakt som ring­de po­li­sen. Den skyl­di­ge man­nen er­kän­de brot­tet ef­ter att ha miss­lyc­kats med att ge­nom­fö­ra ett nyk­ter­hets­test samt sett sig själv på film från en över­vak­nings­ka­me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.