MO­DEL­LER & MODEGURUS PÅ GA­LA

Veckans NU! - - RED CARPET -

På mo­de­ga­lor läg­ger kän­di­sar­na

såklart li­te ex­tra krut på si­na rö­da

mat­tan-out­fits. Kol­la ba­ra på de här snyg­ging­ar­na

som vim­la­de på El­le Sty­le Awards

i London.

Ing­en mo­de­ga­la ut­an mo­del­len Ca­ra Delevingne, 22. Den här gång­en var hon iklädd en svart blå­sa från Vi­vi­en­ne Westwood, mat­chad med so­ta­de ögon och Hol­ly­wood­loc­kar. Glam! Vi­vi­en­ne Wes twood Så­här kan man ock­så ta sig an en röd mat­ta. 39- åri­ga ar­tis­ten läm­na­de galaklän­ning­en hem­ma och kör­de på kha­ki och knä­strum­por. Det var in­te igår vi såg Lind­say Lo­han, 28, på en ga­la. Snygg var hon i al­la fall i klän­ning från PA5H och sil­verskor från Miu miu.

Alexa Chung, 31, var som­rig i Er­dem- dress och Top­shop­s­kor.

Hun­kvar­ning! Vec­kans NU!fa­vo­ri­ten Cal­vin Har­ris, 31, vi­sa­de att han är näs­tan li­ka snygg i ko­stym som ut­an trö­ja.

M. I. A.

Vac­ker som en dag var Di­a­ne Kru­ger, 38, i sin spets­klän­ning från Cha­nel.

Cha nel

I den här av­slö­jan­de Tom Ford- klän­ning­en gjor­de mo­del­len Jour­dan Dunn, 24, stor­sti­lad en­tré.

Re­bel Wil­son, 29, mat­cha­de mat­tan i sin rö­da blå­sa från Elo­quii.

Gul­li­ga Mag­gie Gyl­len­haal, 37, val­de ko­rall­fär­gat från Roland Mou­ret.

Popp­rin­ses­san Tay­lor Swift, 25, bar sin grö­na stass från Ju­li­en Macdo­nald med syl­vas­sa klac­kar från Giuseppe Za­not­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.