Fort­sätt­ning

EL­LE STY­LE AWARDS

Veckans NU! - - RED CARPET -

Da­gen till ära val­de vack­ra skå­di­sen Oli­via Wil­de, 31, att klä sig i klä­der från H& M. Hon är an­sik­tet ut­åt för mär­kets nya "Cons­cious col­lec­tion", som kom­mer i april.

Al­ber ta Fer­ret­ti Som en prin­ses­sa såg sång­ers­kan El­lie Goud­ling, 28, ut i sin ble­ka lång­klän­ning från Al­ber­ta Fer­ret­ti. Rock­dot­tern Gel­dof, 24, bar en out­fit med bud­ska­pet "No hass­le" från Ashley Wil­li­ams. Den mat­cha­de hon med en lur­vig väs­ka.

27- åri­ga sång­ers­kan Mol­lie King kom­bi­ne­ra­de dres­sat med tufft i Ralph Lau­ren- stass och bak­åtslic­kat hår.

Gravidlycka! Mo­del­len Lily Co­le, 27, dra­pe­ra­de sin be­bis­bu­la i en ro­sa Christi­an Di­or- klän­ning.

Mo­del­len Dai­sy Lo­we, 26, smi­la­de upp sig för fo­to­gra­fer­na i sin svar­ta tylldröm till klän­ning.

Pixie

Är man en stjär­na ska man glitt­ra som en så­dan. Så tänk­te nog su­per­mo­del­len Na­o­mi Campbell, 44, när hon val­de att ha på sig den här pal­jett­bom­ben från Bur­ber­ry.

Bur­ber r y

Ver­sa­ce Den brit­tis­ka it- bru­den At­lan­ta de Ca­de­net Tay­lor, 22, drog blickarna till sig i den här pric­ki­ga ska­pel­sen från Dol­ce & Gab­ba­na.

Mo­del­len Ro­sie Hun­ting­tonW­hitely, 27, ha­de sug i blic­ken. Klä­der­na kom­mer ifrån Ant­ho­ny Vac­ca­rel­lo.

Sång­a­ren Nick Jo­nas, 22, var sti­lig som få i oliv­grön ka­vaj från Dsqua­red2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.