PENN & THE­RON ÄLS­KAR " THE BACHE­LOR"

Veckans NU! - - MIX -

In­te ens Hol­ly­wood­stjär­nor kan hål­la sig ifrån att tit­ta på skräp- tv ibland. Se­an Penn, 54, av­slö­ja­de ny­li­gen att han och flick­vän­nen Char­li­ze The­ron, 39, gär­na kry­per ner i sof­fan fram­för ett av­snitt av ” The Bache­lor”.

– Vi bru­kar tjaf­sa om huruvi­da vi ska snabbspo­la fram till ut­röst­ning­en el­ler in­te. Jag bryr mig in­te så myc­ket om vad som hän­der in­nan. Jag vill ba­ra se vem han väl­jer och vil­ka som bör­jar grå­ta, sä­ger Se­an en­ligt saj­ten Just Ja­red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.