DA­VID: " JAG MÅS­TE PÅ­MIN­NA MIN SON ATT JAG ÄR COOL"

Veckans NU! - - MIX -

Ton­å­ring­ar, allt­så. De är in­te alltid helt lät­ta att ha att gö­ra med! Da­vid be­rät­ta­de ny­li­gen för brit­tis­ka Vo­gue att han mås­te på­min­na sin älds­te son Broo­klyn, 16, att han är en rätt bra far­sa att ha.

– Jag mås­te of­ta sä­ga till Broo­klyn att jag är en av de coo­las­te pap­por­na som finns. Och jag var cool i un­ge­fär fem tim­mar, sä­ger Da­vid och syf­tar på att Ka­nye West se­dan skic­ka­de spe­ci­al­de­sig­na­de skor från sin Adi­daskol­lek­tion till fot­bolls­stjär­nans son i fö­del­se­dags­pre­sent.

Snac­ka om ut­klass­ning!

"BECKHAMS ÄR DE PER­FEK­TA MÄN­NI­SKOR­NA

ATT VÄR­VA" Sci­en­to­lo­gin ska ha va­rit en av an­led­ning­ar­na till att Tom och Ka­tie Hol­mes äk­ten­skap sprack. Till­sam­mans har de dot­tern Su­ri, 8.

Da­vid har ti­di­ga­re ut­ta­lat sig om Toms tro. "Vi re­spek­te­rar allt de gör och tror på", har han sagt.

Kanyes ny­de­sig­na­de snea­kers "Ye­ezy boost".

Tom är kyr­kans näst mäk­ti­gas­te le­da­re. Här ses han um­gås med Da­vids fru Victo­ria 2009.

Sci­en­to­log­kyr­kan har så kal­la­de "ce­leb­ri­ty cen­ters" i USA som är till för just kän­da män­ni­skor. Det sägs att de vill ha stjär­nor­na till att spri­da rö­rel­sens bud­skap och få fler att gå med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.