FASHIONFOOLS

Veckans NU! - - STREET STYLE -

28- åri­ga Poppy De­le­ving­nes klän­ning är så ge­nom­skin­lig att vi kan se att hon har dubb­la tro­sor på sig. Gör om, gör rätt.

Vi gis­sar att mo­de­pro­fi­len Anna Del­lo Rus­so, 52, ha­de druc­kit en hel del när hon kläd­de sig i det­ta. Vin­hyl­lan hon hängt på över­krop­pen är som sy­nes all­de­les tomt. 42- åri­ga jump­su­it skär in så myc­ket mel­lan be­nen att det gör ont i oss.

Vi gis­sar att skå­de­spe­lers­kan Camilla Bel­le, 28, is fe­e­ling blue i den där

klän­nings­ka­ta­stro­fen.

Und­rar om Lind­say Lo­han, 28, har fast­nat i nå­got slags nät­miss­bruk? I så fall finns det hjälp att få!

Den som inga byx­or har, den får gå med rum­pan bar som skå­di­sen Tia Mowry, 36.

Phoe­be Pri­ces

En bra klän­ning om du vill brös­ta

upp dig, men in­te det klyf­ti­gas­te va­let om du vill

hyl­las för din stil, skå­de­spe­lers­kan

22.

Kim Vad är det du har på dig egent­li­gen,

34? sånt där skydds­nät som ibland sit­ter runt vin­flas­kor? Usch då, det ver­kar som om Robert pat­ti nsons flick­vän FKA Twigs, 27, har åkt på en släng av få­gel­in­flu­en­san.

Jor­dy Lucas,

39- åri­ga Ma­ri­on Co­til­lards

in­spi­ra­tions­käl­la till den­na klän­ning? Den där emojin fö­re-stäl­lasom ska

en sus­hi- ris­boll.

Kar­dashi­an,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.