UN­DER LUP­PEN

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Me­la­nie Grif­fith, 57, vi­sar sin kom­pis hur det går till när en äk­ta stjär­na in­stagram­mar. Mer än tu­sen li­kes di­rekt. Hash­tag proffs.

Det gäl­ler att hål­la ett öga på 30- åri­ga Ka­ty Per­rys klä­der, då och då dy­ker hon upp med nå­got rik­tigt iö­gon­fal­lan­de.

Ri­han­na, 27, är en sång­ers­ka med myc­ket at­ti­tyd. Till och med hen­nes strum­por är bit­chi­ga.

Joel Kin­na­man har hit­tat en rik­tig guldtjej i flick­vän­nen Cleo Wat­ten­ström, 22. Hon har till och med guld i mun­nen.

Rätt i ro­sett är skå­de­spe­lers­kan Zoe Kra­vitz, 26.

Pau­la Patton,

Justin Bie­bers

Ca­ra

Man skul­le kun­na sä­ga att skå­di­sen

39, är ett med sin väs­ka. Naaw. på- och av- flick­vän Hai­ley Bald­win, 18, har köpt Lo­ve Ma­ga­zi­ne med si­na nä­ra vän­ner Ken­dall Jen­ner och Delevingne på omslaget.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.