SÅ­DAN FAR, SÅ­DAN DOT­TER

Snac­ka om loo­ka­li­kes!

Veckans NU! - - STREET STYLE - KA­NYE WEST & NORTH MARC ANT­HO­NY & EM­ME BRAD PITT & SHI­LOH

Det sägs att äpp­let in­te fal­ler långt ifrån trä­det och när det kom­mer till ut­se­en­de kun­de det in­te va­ra mer sant än i det här fal­let. Spa­na in des­sa mi­ni­stjär­nor som är si­na pap­por upp i da­gen.

Ing­et DNA- test be­hövs för att be­vi­sa att Em­me, 7, är dot­ter till sång­a­ren Marc, 46. Kim Kar­dashi­an är ett rik­tigt sel­fie- proffs, men hen­nes och 37- åri­ge Kanyes dot­ter North, 1, in­spi­re­ras mest av sin pap­pas po­ser. 51- åri­ge Brad och Ange­li­na Jo­li­es dot­ter men fril­lan har hon fått ef­ter sin far.

Shi­loh, 8, är väl­digt lik bå­da si­na för­äld­rar,

JAY Z & BLUE IVY

Slå upp "ko­pia" i ord­lis­tan och du kom­mer att hit­ta en bild på Jay Z, 45, och hans dot­ter Blue Ivy, 3.

ADAM SAND­LER & SA­DIE

Om nå­gon und­ra­de så är det Adam, 48, till hö­ger och Sa­die, 8, till väns­ter. Det är näs­tan li­te obe­hag­ligt hur li­ka varand­ra de är.

HE­ATH LED­GER & MATILDA

Skå­de­spe­la­ren He­ath le­ver ty­värr in­te läng­re, men vi blir stän­digt påmin­da om ho­nom ge­nom hans mi­ni­ko­pia, dot­tern Matilda, 9.

Om farsan Will, 46, ba­ra spa­rar ut hå­ret li­te så kom­mer det att va­ra prak­tiskt ta­get omöj­ligt att skil­ja ho­nom och dot­tern Wil­low, 14, åt.

WILL SMITH & WIL­LOW

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.