BU­SIG BADRESA MED BAR­NEN

UN­DER­BART, UMA!

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

Ny­li­gen fick "Kill Bill"- stjärnan Uma Thur­man nog av job­ba och tog med sig två av si­na barn och sin nye pojk­vän för en ex­o­tisk se­mes­ter. Stjärnan bjöd på ett to­talt osmin­kat an­sik­te och rik­ti­ga cir­kus­kons­ter på beachen.

För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan blev Uma Thur­man, 44, kri­ti­se­rad för att se plasti­ko­pe­re­rad ut på rö­da mat­tan. Stjärnan för­ne­ka­de att hon lagt sig un­der kni­ven, men höll med om att hon in­te såg ut som hon bru­kar.

– Jag såg kons­tig ut. Jag an­tar att folk in­te gil­la­de min smink­ning, sa skå­di­sen ef­teråt i tv- sho­wen ” To­day”.

När Uma ny­li­gen se­mest­ra­de osmin­kad på St Barts be­vi­sa­de hon att hen­nes na­tur­li­ga skön­het be­står. Till­sam­mans med so­nen Le­von, 12, och dot­tern Ro­salind, 2, bu­sa­de stjärnan loss på stran­den. Bland an­nat sågs hon gö­ra kul­ler­byt­tor i san­den, byg­ga sand­slott med Ro­salind och sim­ma i vå­gor­na med Le­von.

RO­MAN­SEN RANN UT I SAN­DEN

Se­mester­re­san kom­mer läg­ligt för ” Kill Bill”skå­di­sen som har job­bat nonstop den se­nas­te ti­den med bland an­nat tv- se­ri­en ” The Slap”. Dess­utom har hon tre fil­mer på gång. Ny­li­gen be­rät­ta­de Uma att det är fa­mil­jen som får hen­ne att ta sig fram­åt. Med på re­san var även Umas ny­gam­la pojk­vän, ho­tel­lä­ga­ren And­re Ba­lazs, 58. De gjor­de slut 2007 ef­ter att ha va­rit till­sam­mans i tre år, men nu har de åter­upp­ta­git sin ro­mans. I april för­ra året gick hon skil­da vägar från då­va­ran­de fäst­man­nen Ar­pad Bus­son och i maj sågs hon hång­la med Qu­en­tin Ta­ran­ti­no – en fling som snabbt rann ut i san­den.

På stran­den blev Uma som barn på nytt och gjor­de kul­ler­byt­tor i san­den. Stjärnan tyck­tes in­te bry sig ett dugg om att hon ha­de publik.

"FA­MIL­JEN FÅR HEN­NE ATT TA SIG FRAM­ÅT"

44- åring­en njöt av li­vet till ful­lo i en vin­röd bi­ki­ni.

Skå­de­spe­lers­kan Uma Thur­man tog ny­li­gen med sig dot­tern Ro­salind och so­nen Le­von för någ­ra la­ta da­gar på St Barts. Fa­mil­jen till­bring­a­de den störs­ta de­len av ti­den vid ha­vet.

NYE KÄRLEKEN! "SE­MESTER­RE­SAN KOM­MER LÄG­LIGT"

San­digt vär­re blir det när man le­ker på stran­den.

Med på re­san var även Umas nye pojk­vän, ho­tel­lä­ga­ren And­re Ba­lazs.

Ro­salind trött­na­de dock snabbt och vil­le hell­re byg­ga sand­slott.

Till­sam­mans med dot­tern pas­sa­de skå­di­sen även på att gö­ra li­te yo­ga på beachen.

Smi­dig som en katt!

Knaaak

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.