HÄNG MED PÅ KÄNDISSEMESTER!

Vi drar till fjäl­len so­len…

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Hol­ly­wood­stjär­nor­na har trött­nat på ky­lan och åkt till var­ma­re bredd­gra­der. Kol­la in var de har strandat.

GAM­MAL KÄR­LEK ROS­TAR ALD­RIG Åren går, men käns­lor­na be­står. Pi­er­ce Brosnan,

61, och hust­run Ke­ely Shaye Smith, 51, tar en ro­man­tisk pro­me­nad på stran­den i Ma­li­bu. HEJ HOPP! Är det li­vet som le­ker el­ler är vatt­net bränn­hett, ar­tis­ten Red­foo, 39?

. SA NÅ­GON TVÄTT­BRÄ­DA? På ett sätt kan man sä­ga att tv- per­son­lig­he­ten Da­vid Mcin­tosh, 29, le­ver ett gans­ka inru­tat liv…

BRÄNN IN­TE BUL­LEN! Nu bör­jar be­bis­bu­lan att sy­nas or­dent­ligt på Ashlee Simp­son, 30, som nju­ter av so­len på Ha­waii till­sam­mans med ma­ken Evan Ross, 26.

Nu kom jag på att jag be­hö­ver

tvät­ta… Det blir än­nu he­ta­re på

näs­ta si­da…

VÅ­GAD STJÄR­NA

spring­er ut i Skå­di­sen Zoë Kra­vitz, 26, Mi­a­mis vå­gor. Zoe- long!

BLÖT KYSS

En vat­ten­puss i ett vat­ten­bryn får re­a­li­ty­stjär­nan Ca­lum Best, 34, av flick­vän­nen Rose Coch­ra­ne när pa­ret se­mest­rar i Abu Dha­bi. MER ÄN BA­RA POOL- ARE Kärleken böl­jar mel­lan Victo­ria's secret­mo­del­len Gi­gi Ha­did, 19, och pojk­vän­nen Co­dy Simp­son, 18, som my­ser i ha­vet.

Spa­na in farsan här… Bör­jar Hol­ly­woods störs­ta kvin­notju­sa­re, Le­o­nar­do Dicaprio, 40,

en att bli su­gen på pap­pa­li­vet? Här tes­tar han pad­del­sur­fing med kom­pis dot­ter som säll­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.