VI HAR BLI­VIT MOB­BA­DE

Kän­di­sar­na TA­LAR UT

Veckans NU! - - STREET STYLE - " JAG HAR ALLTID VA­RIT EN LO­SER" " DE KAS­TA­DE ÄGG PÅ MITT HUS" " JAG BLEV MOB­BAD HE­LA SKOL­TI­DEN" " JAG VAR EN NÖRD" " JAG BLEV RE­TAD FÖR ATT JAG VAR MUL­LIG"

Ing­en är skyd­dad från ela­ka tung­or och hår­da ord, in­te ens kän­di­sar­na i Dröm­fa­bri­ken. Här be­rät­tar de idag be­und­ra­de stjär­nor­na om när de bli­vit ut­sat­ta för mobb­ning.

La­dy Ga­ga, 28, är känd för att stic­ka ut, och är älskad av män­ni­skor världen över för det. An­nat var det när hon väx­te upp.

– Mobb­ning sät­ter spår i din själ och för­svin­ner ald­rig. Jag har alltid va­rit en lo­ser och den käns­lan sit­ter kvar, sä­ger popstjär­nan.

34, ha­de en tuff Tv- stjärnan tilli­ka sång­ers­kan Jessica Simp­son, upp­växt och blev ut­satt för många hems­ka sa­ker.

på ga­tan – Tje­jer kas­ta­de ägg på mitt hus, skrev svor­do­mar

Jessica. ut­an­för och sa rik­tigt ela­ka sa­ker om mig, sä­ger Eva Men­des, 41, är vac­ker som få och gift med en av de snyg­gas­te hunkarna i Hol­ly­wood, Ry­an Gos­ling. Men li­vet har in­te alltid va­rit ro­saskim­ran­de.

– Jag var ett mob­bof­fer. Jag var ta­nig, spin­kig och ha­de sto­ra tän­der. Det var två per­so­ner som mob­ba­de mig he­la skol­ti­den, har Eva sagt. Zac Efron, 27, blev känd i sam­band med sin med­ver­kan i film­se­ri­en "High school mu­si­cal", och det var som en re­vansch på de som mob­ba­de ho­nom som barn.

– Jag var en nörd. Jag äls­ka­de mu­si­ka­ler och det upp­fat­ta­des in­te di­rekt som häf­tigt bland de and­ra, sä­ger Zac. Många av­un­das 39- åri­ga ak­tri­sen Ka­te Win­s­lets ta­lang och ut­se­en­de idag, men det har in­te alltid va­rit så för "Ti­ta­nic"- stjärnan.

– Jag blev mob­bad för att jag var mul­lig, sä­ger Ka­te.

" JAG BLEV RE­TAD FÖR ALLT" " JAG BLEV MISS­HAND­LAD" " BARN ÄR ON­DA" " JAG BYT­TE SKO­LA"

Sex­i­ge popstjär­nan Justin Tim­berla­ke, 34, har be­rät­tat att om man in­te spe­la­de ame­ri­kansk fot­boll i hans hemstad Memp­his blev man mob­bad.

– Jag fick hö­ra glå­pord var­je dag för att jag var in­tres­se­rad av mu­sik och konst. Jag blev re­tad för allt, men i slutän­dan är det sa­ker­na man blir mob­bad för som gör en in­tres­sant och sex­ig som vux­en, be­rät­tar Justin. "Twi­light"- stjärnan Robert Pattin­son,

hur 28, blev re­tad ef­ter att han upp­täckt myc­ket han gil­la­de skå­de­spe­le­ri.

– Jag blev miss­hand­lad många gång­er som ung. Jag var li­te av en idi­ot,

var men jag tyck­te alltid att at­tac­ker­na helt opro­vo­ce­ra­de, be­rät­tar Rob. Skå­de­spe­lers­kan Sandra Bul­lock, 50, har be­rät­tat hur hon blev re­tad för sitt ut­se­en­de i sko­lan.

– Jag såg ut som en clown jäm­fört med de coo­la ele­ver­na. Det blev jag mob­bad för. Barn är on­da, och det sorg­li­ga är att jag fort­fa­ran­de kom­mer ihåg nam­nen på de som var ela­ka mot mig, sä­ger Sandra. Oscarsvin­na­ren Jen­ni­fer Law­rence, 24, blev så ut­satt att hon fick hop­pa från sko­la till sko­la.

– Jag byt­te sko­la of­ta, för det var någ­ra tje­jer som var dum­ma mot mig. En gång fick jag de­la ut in­bjud­ning­ar till en tjejs fest, men jag var in­te bju­den själv, har "Hung­er ga­mes"- stjärnan be­rät­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.