Jag min

svar­ta hatt

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Ca­ra Delevingne, 22, är en av mo­de­värl­dens all­ra he­tas­te stjär­nor och kan väl­ja och vra­ka mel­lan de­sig­ner­plag­gen. Men det hind­rar hen­ne in­te från att an­vän­da si­na fa­vo­rit­plagg om och om igen. Den här fe­do­ra- hat­ten från Saint Lau­rent har knappt läm­nat mo­del­lens hu­vud på sisto­ne.

9 mars Hel­svart och tren­digt! Mo­del­len mat­cha­de sin fa­vo­rit­hatt med

byx­or bla­zer och pö­si­ga

i Paris. un­der en hel­kväll

en I han­den ha­de hon väs­ka från sin eg­na kol­lek­tion för

Mul­ber­ry.

Ca­ra kör­de en på mas­ku­lin

look när hon be­sök­te vis-nin­gun­der en

mo­de­veck Paris ny­li­gen. an i

Då match-ade­hon

hat­ten med vit en vin­ta­ge­bl

us och slit­na jeans.

10 mars

26 feb­ru­a­ri När man ska och re­sa ut

är det vik­tigt att ha skö­na tänk­te klä­der. Så

nog stjärnan hon kläd­de när från sig i en t- shirt

Zoe Kars­sen, mju­kis-byx­or

och Con­ver­se in­nan hon

klev på ett flyg­plan till

Los Angeles.

25 feb­ru­a­ri

Un­der BRIT Awards fick föl­ja med hat­ten Där på ga­la.

mat­cha­de den med Ca­ra

byx­or från Saint Lau­rent en och over­si­zad skjor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.