TAY­LOR SWIFTS BEN VÄR­DA MIL­JO­NER

Veckans NU! - - MIX -

Långa, sma­la ben + myc­ket dans = ris­ka­belt. Det ver­kar i al­la fall Tay­lor Swift, 25, tän­ka. Nu har stjärnan för­säk­rat si­na ben för över 300 mil­jo­ner kro­nor.

– Det kan lå­ta myc­ket, men om nå­got skul­le hän­da med hen­nes ben skul­le hon in­te kun­na upp­trä­da som hon bru­kar. He­la hen­nes kar­riär skul­le va­ra i fa­ra, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.