RY­AN SEACREST DEJTAR SMÅ­BARNS­MAM­MA

Veckans NU! - - MIX -

Me­die­pro­fi­len Ry­an Seacrest, 40, har hit­tat kärleken igen ef­ter att ha gjort slut med mo­del­len Shay­na Tay­lor i de­cem­ber för­ra året. Den nya tje­jen är ock­så mo­dell och he­ter Renée Hall. Vad som är skill­nad från för­ra flick­vän­nen dock är att Renée har en son på 8 år. Ry­an och mo­del­len träf­fa­des en­ligt upp­gift ge­nom ge­men­sam­ma vän­ner och fat­ta­de snabbt tyc­ke för varand­ra. Hop­pas Ry­an blir en bra styv­pap­pa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.