IN­TE HJULAF­TON DI­REKT… TUFF TRIO

Veckans NU! - - MIX -

Sång­ers­kan Christi­na Mi­li­an, 33, över­ras­kar dot­tern Vi­o­let med rullskrid­sko­åk­ning på hen­nes femårs­dag. Vi­o­let ser dock in­te ut att va­ra jät­te­im­po­ne­rad över pre­sen­ten. Om vi blir av­und­sju­ka på att Ben Stil­ler, 49, Ca­ra Delevingne, 22, och Owen Wil­son, 46, häng­er med varand­ra? Li­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.