STENKUL

Veckans NU! - - MIX -

Vi me­nar in­te att gru­sa fa­mil­jelyc­kan för skå­di­sen Jor­da­na Brews­ter, 35, ma­ken Andrew Form och so­nen Ju­li­an, 1, men det finns ga­ran­te­rat en my­si­ga­re plats ( som ex­em­pel­vis en sand­strand) ba­ra ett sten­kast bort…

Jag kän­ner mig

ste­nad…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.