HAR­RI­SON FORD ALL­VAR­LIGT SKA­DAD I FLYG­KRASCH

Veckans NU! - - MIX -

Nå­got gick väl­digt fel när Har­ri­son Ford, 72, ny­li­gen flög ett två­sit­sigt ve­te­ran­flyg­plan – han kra­schlan­da­de på en golf­ba­na ut­an­för Los Angeles. Ford ska ha med­de­lat flyg­ledar­tor­net att han fått pro­blem med mo­torn och av­såg att ” ome­del­bart vän­da till­ba­ka”. Stjärnan över­lev­de den våld­sam­ma land­ning­en, men han för­des till sjuk­hus med miss­tänk­ta skall­ska­dor, ben­brott och fle­ra skärska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.