SUSAN SA­RAN­DON SING­EL IGEN

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter fem år till­sam­mans har 68- åri­ga Susan Sa­ran­don och 37- åri­ge Jo­nat­han Brick­lin en­ligt upp­gift be­stämt sig för att gå skil­da vägar. Käl­lor häv­dar att pa­ret gjort slut på grund av re­a­li­tysho­wen ” Con­nec­ted” där sex New York- bor och de­ras part­ners ska fil­ma si­na liv un­der sex må­na­der. Susan och Jo­nat­han med­ver­kar i sho­wen, men skå­de­spe­lers­kan ska ha bli­vit ir­ri­te­rad på att de­ras pri­vat­liv do­ku­men­te­ra­des.

– Det ska­pa­de sto­ra spän­ning­ar i re­la­tio­nen, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.