CA­TE BLAN­CHETT MAM­MA FÖR FJÄR­DE GÅNG­EN

Veckans NU! - - MIX -

Skå­de­spe­lers­kan Ca­te Blan­chett, 45, och ma­ken Andrew Up­ton har ad­op­te­rat en li­ten flic­ka som fått nam­net Edith Vivian Patricia. Där­med har fa­mil­jen ut­ö­kats till sex per­so­ner då pa­ret se­dan ti­di­ga­re har sö­ner­na Dashi­ell, 13, Ro­man, 10, och Ig­na­ti­us, 6.

– Ca­te är väl­digt glad, sä­ger en av skå­di­sens vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.