ÄGG- STRAORDINÄR BRUNCH!

La­ga Jessica Simp­sons go­da ägg- och grön­saks­gra­täng

Veckans NU! - - MIX -

VILL DU LA­GA MAT som en stjär­na?

In­spi­re­ras av ce­leb­sens favoriter och bjud di­na vän­ner på en rik­tig kän­dis­mål­tid.

Så här gör du:

För 4 por­tio­ner:

v 1 ask plom­mon­to­ma­ter, de­la­de på hälf­ten v 1 röd el­ler gul pap­ri­ka, ski­vad v 1 li­ten zuc­chi­ni, sku­ren i bi­tar v 2 vit­löks­klyf­tor v Färsk ba­si­li­ka v Salt

Svart­pep­par v v 4 sto­ra ägg

Par­me­sa­nost, ri­ven v v Li­te smör Sätt ug­nen på 200 gra­der. Sprid ut al­la grön­sa­ker på en smord plåt. Pres­sa över vit­lö­ken. Sal­ta och pepp­ra. Sätt in i ug­nen i un­ge­fär 30 mi­nu­ter el­ler tills dess att grön­sa­ker­na fått la­gom färg. Smörj fy­ra styc­ken små, ugnfas­ta for­mar med smör. De­la upp grön­sa­ker­na jämnt i for­mar­na. Knäck för­sik­tigt ett ägg i var­je form. Strö över li­te ri­ven par­me­sa­nost. Ställ for­mar­na på en plåt och sätt in i ug­nen i un­ge­fär 20 mi­nu­ter, el­ler tills dess att äg­gen är fär­dig­ba­ka­de. De­ko­re­ra med färsk ba­si­li­ka och ser­ve­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.