SÅNG­ERS­KAN GE­NE­RÖS PÅ ST­AR­BUCKS!

Veckans NU! - - MIX -

På kaf­fes­hop­pen St­ar­bucks vid Roc­ke­fel­ler Cen­ter i New York var Christi­na ny­li­gen och köp­te kaf­fe. Då fle­ra fans upp­täck­te sin idol och vil­le ta bil­der med hen­ne be­stäm­de sig Xti­na för att för­gyl­la de­ras dag än­nu mer. Sång­få­geln sig­ne­ra­de de­ras kaf­fe­mug­gar och be­ta­la­de för al­las kaf­fe! Där snac­kar vi su­pers­näll su­per­stjär­na!

Matt har nu trött­nat på att vän­ta och har där­för gett "Can­dy­man"- sång­ers­kan ett ul­ti­ma­tum. Om de in­te gif­ter sig in­nan som­ma­ren är över läm­nar han hen­ne. Här ses de med Christi­nas son Max, 7…

VAR­KEN TID

"HON HAR

EL­LER LUST" Det har va­rit ett stres­sigt år för Xti­na. Bland an­nat har hon fött dot­tern Summer Rain, och även gått till­ba­ka till job­bet som coach i tv- sho­wen "The Vo­ice". En­ligt stjärnan själv har hon in­te nå­gon som helst tan­ke på att pla­ne­ra bröl­lop.

Det var på al­la hjär­tans dag som Matt tog mod till sig och fri­a­de till su­per­stjär­nan med en ex­tra­va­gant di­a­man­ting.

… som hon har se­dan äk­ten­ska­pet med Ja­son Brat­man. De skil­de sig 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.