KÄN­DI­STÄTT PÅ MELLOFESTEN

Veckans NU! - - VIMMEL - Even­tet an­ord­na­des av SVT

VAD:

Are­na. Ef­ter­fest för Me­lo­di­festi­va­len på Fri­ends

HUR:

Al­la ar­tis­ter som ha­de upp­trätt un­der täv­ling­en var på plats, samt and­ra ce­leb­ra gäs­ter som vil­le fi­ra Sve­ri­ges störs­ta mu­sik­täv­ling.

REKORDVINNARE:

Måns Zel­mer­löw slog fle­ra re­kord när han vann fi­na­len. Bland an­nat fick han hög­re po­äng än Lo­reen som slog det för­ra re­kor­det när hon vann 2012. Måns fick ock­så fler 12- po­äng­a­re än nå­gon an­nan fått av den in­ter­na­tio­nel­la ju­ryn.

WE LÖÖW ZEL­MER­LÖW! Årets vin­na­re: Måns Zel­mer­löw! Mol­ly, Hol­ly och Pol­ly i grup­pen Dol­ly Sty­le var sö­ta­re än soc­ker­vadd. Barnfa­vo­ri­ten Se­an Ba­nan tog med sig vän­nen Ki­ka. Sa­mir Ba­dran och Vik­tor Frisk, som kom på åt­ton­de plats med sin låt "Grou­pie", var bå­de gla­da och snyg­ga. Me­lo­di­festi­va­lens stän­di­ge över­hu­vud Chris­ter Björk­man var själv­klart på plats.

Ögongo­di­set Eric Saa­de höll om dan­sa­ren Rim Schawki. Av: Bella Hans­son Foto: Char­lot­te Brunzell, Pelle T Nilsson/ All Over Press Andra­plat­sen gick till ar­tis­ten Jon Hen­rik Fjäll­gren, som kväl­len till ära var upp­klädd i sa­me­dräkt. KRAM­KA­LAS! Lin­da och Pe­ter The­le­ni­us de­la­de en kyss fram­för fo­to­gra­fer­na. San­na Ni­el­sen, ena hal­van av Mel­los pro­gram­le­dar­duo, var vac­ker i ap­ri­ko­sfär­gat fo­dral. Mo­de­ra­ter­nas par­ti­le­da­re Anna Kin­berg Bat­ra vil­le ock­så nju­ta av li­te lju­va to­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.