SMÅ & STO­RA STJÄR­NOR PÅ ASKUNG­EN

Veckans NU! - - VIMMEL - Pre­miä­ren ar­ran­ge­ra­des av: ZAP Events & PR

VAD:

Pre­miär av fil­men ” Be­rät­tel­sen om Askung­en” på bi­o­graf Ri­go­let­to i Stock­holm.

HUR:

Kän­dis­gäs­ter­na bjöds på bub­bel, snit­tar, fruk­ter och an­nat smått och gott in­nan fil­men gick upp på bio­du­ken.

SVENS­KA Askung­en på plats:

I fil­men är det Lily Ja­mes som spe­lar hu­vud­rol­len, men Jas­mi­ne He­iku­ra gör Askung­ens svens­ka röst. Un­der pre­miä­ren in­tog Jas­mi­ne den rö­da mat­tan i en rik­tig sa­go­klän­ning.

MR & MRS ASKUNG­EN! Jas­mi­ne He­iku­ra gör Askung­ens svens­ka röst i fil­men. Den sti­li­ge prin­sen vid hen­nes si­da är pojk­vän­nen Wiktor Sö­dersten. Av: An­ja Källstedt Foto: Ee­ro Han­nu­ka­i­nen/ All Over Press Klädd i regn­bå­gens fär­ger var Lin­da Lindorff som ha­de ma­ken Jacob vid sin si­da. Ma­ti­as Ve­ra­la med sött säll­skap. Blog­ga­ren Elsa Bill­gren och kärleken Pontus de Wol­fe såg för­vän­tans­ful­la ut. "Kep­ler"- pa­ret Alex­an­dra och Alex­an­der Ahndo­ril med dot­tern No­ra.

VAC­KER SOM EN

SA­GA! "Idol"- vin­na­ren Li­sa Ajax var söt som en sa­go­prin­ses­sa. Es­ter Ny­berg, Lia Boy­sen och Di­na Ekborg var på plats. Två här­li­ga färgklickar var Pia Jo­hans­son och hen­nes vä­nin­na. Sver­rir Gud­na­son tog med sig si­na prin­ses­sor, dött­rar­na Si­si och Sal­ka. Skå­de­spe­lers­kan Hed­da Stiernstedt såg fram emot en trev­lig bi­ostund med Jen­ni­fer El­ve­stedt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.