5 FE­TA frå­gor SO­FIA WI­STAM

Veckans NU! - - PSST -

3. HUR RIK ÄR DU?

1. VAD ÄR DET MEST OLAG­LI­GA DU HAR GJORT?

– Min bil­kör­ning är rätt olag­lig. En gång gick ett gäng gran­nar till och med ihop för att få mig att slu­ta kö­ra för fort, så det är rätt il­la. Men an­nars är jag rätt or­dent­lig.

2. VIL­KET ÄR DITT MINST CHAR­MI­GA PER­SON­LIG­HETS­DRAG?

– Att jag äter upp bar­nens go­dis och stä­dar slar­vigt. Jag so­par allt un­der mat­tan och så får min man stä­da or­den­ligt ef­teråt. – Jag bru­kar sä­ga att jag in­te är så rik på peng­ar, men desto mer rik på vän­ner och kär­lek. Och det är ju det som är det vik­ti­ga.

4. HUR VAR DET ATT HÅNG­LA MED ORUP?

– Ha­ha, det var ju 25 år se­dan. Men om vi sä­ger så­här: Orup är en jä­vel på kär­lek.

5. NÄR UT­NYTT­JA­DE DU SE­NAST ATT DU ÄR EN OF­FENT­LIG PER­SON?

– I det se­nas­te av­snit­tet av pod­den fick jag och Per­nil­la i upp­drag att ringa till en piz­ze­ria och få dem att upp­kal­la en piz­za ef­ter oss. Det är för­ned­ring på hög ni­vå. An­nars ser jag ald­rig mig själv som en of­fent­lig per­son, det är ing­et jag går runt och tän­ker på.

"ORUP ÄR EN

JÄ­VEL PÅ KÄR­LEK"

NAMN: So­fia Wi­stam Ål­der: 48 år Aktuell: Med fjär­de sä­song­en av "Sofias äng­lar" och den nya pod­den "Wahl­gren och Wi­stam" till­sam­mans med Per­nil­la Wahl­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.