FINN 5 FEL

Veckans NU! - - FINN 5 FEL -

Hur ob­ser­vant är du – egent­li­gen? Tes­ta ditt skar­pa sin­ne ge­nom att hit­ta fem fel på bil­den till hö­ger fö­re­stäl­lan­de mo­del­len Ken­dall Jen­ner, 19, på Paris Fashion We­ek.

bor­ta. är mit­ten i kvin­nan på han­den ena bor­ta, är för­grun­den i kvin­nan på tatueringen färg, bytt har innehåll gla­sets ena det stör­re, är arm­band ena hen­nes hög­re, är frisyr Ken­dalls svar: Rätt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.