ADRI­A­NA LI­MA Tvil­ling­ar­na 22/ 5– 21/ 6

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Du kan kän­na dig li­te låg den här pe­ri­o­den, och trots att sa­ker och ting in­te är så bra som de skul­le kun­na va­ra just nu kom­mer det att vän­da till det po­si­ti­va. Du kan ba­ra in­te se det än. Ge in­te upp ut­an håll hu­vu­det högt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.