KHLOÉ KAR­DASHI­AN Kräf­tan 22/ 6– 23/ 7

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Om du mär­ker att nå­got in­te går som du vill är det bäst att ta tag i sa­ken och fixa det själv. Du kan be­hö­va gö­ra ett par dras­tis­ka för­änd­ring­ar och upp­off­ring­ar för att det ska gå smi­di­ga­re. Lyss­na no­ga på råd om en god vän er­bju­der det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.