MA­LIN ÅKER­MAN Ox­en 21/ 4– 21/ 5

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Det är ing­en idé att va­ra bra på nå­got om man in­te vi­sar det för om­värl­den. Du be­sit­ter en spe­ci­ell för­må­ga, men kan va­ra för blyg för att stäl­la dig i ramp­lju­set. Nu är ti­den då du kan ta kli­vet, du kom­mer att bli po­si­tivt över­ras­kad av re­spon­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.