LEA MICHE­LE Jung­frun 24/ 8– 23/ 9

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Ru­sa in­te in i någon­ting som du in­te har tänkt ige­nom or­dent­ligt. Det be­slut som du tän­ker ta kan kom­ma att på­ver­ka dig i fle­ra år framö­ver, så var no­ga med vad du be­stäm­mer dig för. Be din familj om råd, de kan hjäl­pa mer än du tror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.