DA­NI­EL RADCLIFFE Le­jo­net 24/ 7– 23/ 8

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Du ver­kar ha svårt att för­stå nå­got som många and­ra tyc­ker är väl­digt ro­ligt. För dig är det in­te alls kul, och du kan be­hö­va va­ra li­te mer öp­pen­sin­nad för att kun­na ta in det. Ibland tar du sa­ker på all­de­les för stort all­var. Släpp loss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.