Vå­gen BRU­NO MARS 24/ 9– 23/ 10

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Du kan kän­na dig för­vir­rad över di­na eg­na käns­lor just nu. Kanske be­hö­ver du va­ra själv ett tag för att re­da ut vad som egent­li­gen på­går. Ba­ra du kan ta di­na eg­na be­slut, men kom ihåg att det du be­stäm­mer dig för har stor på­ver­kan på de som står dig nä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.