JESSICA BI­EL Fis­kar­na 19/ 2– 21/ 3

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Var in­te de­fen­siv un­der den här pe­ri­o­den, män­ni­skor i din om­giv­ning kan tro att du har nå­got att döl­ja. Du kan lätt bli över­käns­lig när and­ra in­te tror på di­na idéer, men få dem att lyss­na or­dent­ligt och du ska se att du får över dem på din si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.