Skor­pi­o­nen SCAR­LETT JO­HANS­SON 24/ 10– 23/ 11

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Låt in­te and­ra dra ner dig den här pe­ri­o­den. Om­ge dig med po­si­ti­va män­ni­skor som skän­ker dig gläd­je, du på­ver­kas så lätt av and­ra män­ni­skors sin­nes­stäm­ning. Vad du be­hö­ver just nu är ljus och lätt­sam­het, in­te pro­blem och ne­ga­ti­vi­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.