ALES­SAND­RA AM­BRO­SIO Vä­du­ren 22/ 3– 20/ 4

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Sa­ker och ting är in­te rik­tigt på sin plats för dig den här pe­ri­o­den. Du kan kän­na dig för­vir­rad, men allt kom­mer att re­da ut sig. Du mås­te ba­ra ha li­te tå­la­mod och in­te lå­ta ditt kon­troll­be­hov ta över, det kom­mer än­då in­te att va­ra till nå­gon nyt­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.