Skyt­ten NIC­KI MI­NAJ 24/ 11– 22/ 12

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Det är myc­ket som går din väg just nu, så låt dig in­te på­ver­kas av små miss­tag. Allt är ba­ra bra. Var ock­så no­ga med att ta in all ny kun­skap som en nä­ra vän kan ge dig, du kan själv an­vän­da dig av det som hen gär­na be­rät­tar om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.