Sten­boc­ken BRAD­LEY COO­PER 23/ 12– 20/ 1

Veckans NU! - - HOROSKOPET -

Någon­ting kan kom­ma att hän­da nå­gon i din när­het som gör att du snabbt tving­as ta ett vik­tigt be­slut. Var dock in­te oro­lig, du har för­må­gan att hand­la un­der stress och all­ting kom­mer att re­da ut sig till det bäs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.