IN­TE UT­AN MIN SEL­FIE- PIN­NE

Veckans NU! - - MIX -

Nå­gon för­sö­ker ta 48- åri­ga skå­de­spe­lers­kan Sal­ma Hay­eks sel­fie- pin­ne. Det mås­te va­ra det värs­ta som kan hän­da i li­vet, näst ef­ter att in­te få fler än tio li­kes på Instagram.

Jay Z, 45, Beyon­cé, 33, Ri­han­na, 27, och fle­ra and­ra av värl­dens störs­ta ar­tis­ter väl­jer nu att läm­na Spo­ti­fy och går istäl­let över till kon­kur­ren­ten Ti­dal. Blir det spi­ken i kis­tan för den svens­ka mu­sik­tjäns­ten?

Kän­dis­kvin­nor­na i Dröm­fa­bri­ken öns­kar sig fred på jor­den timglasmid­jor! Kim Kar­dashi­an, 34, går i tä­ten och mins­kar mid­je­måt­tet med hjälp av en kor­sett – och allt fler häng­er på. Livs­far­ligt en­ligt lä­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.