BRÖS­TAR UPP SIG

Veckans NU! - - MIX -

Nic­ki Mi­naj, 32, vi­sar upp si­na till­gång­ar för Me­ek Mill, 27, som hon ryk­tas dej­ta. Klyf­tigt(!) Nic­ki.

Mi­la Ku­nis, 31, av­slö­ja­de ny­li­gen vad vi re­dan miss­tänk­te: hon och Ashton Kut­cher, 37, har gått al­tar­gång­en ner i hem­lig­het. El­ler, om man ska va­ra no­ga så sva­ra­de Mi­la "kanske" på frå­gan om hon är gift i tv- pro­gram­met "The La­te la­te show" och vi­sa­de upp en ring på väns­ter ringfinger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.