TAY­LOR SWIFT KÖP­TE TVÅ PORR­SAJ­TER!

Veckans NU! - - MIX -

Re­na ra­ma hjulaf­ton blir det när Bru­ce Wil­lis och De­mi Mo­o­res dot­ter Ru­mer, 26, för­sö­ker åka rullskrid­skor för vad som ser ut att va­ra förs­ta gång­en. Sång­ers­kan Tay­lor Swift, 25, är en stolt äga­re av många av­unds­vär­da ting. Bland an­nat sju Gram­myp­ri­ser och ben som är så fan­tas­tis­ka att hon för­säk­rat dem för 40 mil­jo­ner kro­nor. Stjär­nans se­nas­te köp? Två barn­för­bjud­na do­män­namn. Tay­lor har en­ligt upp­gift köpt Tay­lorswift. porn och Tay­lorswift. adult så att ing­en ska läg­ga upp porr på de saj­ter­na – nå­got som hon in­te vill bli för­knip­pad med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.