FEST­LIG­HE­TER PÅ HB­TQ- GA­LA

Veckans NU! - - RED CARPET -

Det bjöds på bå­de tå­rar och skratt un­der den 26:

e upp-la­ga­nav GLAAD Me­dia Awards, där de som käm­par

för hb­tq- per­so­ners rät­tig­he­ter

i den ame­ri­kans­ka nö­jes-bran­schen­upp­märk­sam­ma­des

för si­na in­sat­ser.

Kur t Gei­ger Zoe Sal­da­na, 36, val­de Cuns­hi­ne- klän­ning och klac­kar från Kurt Gei­ger.

Skå­di­sen Jessica Clark, 29, såg ut som en grekisk gu­din­na i sin dra­pe­ra­de klän­ning från Lo­re­na Sar­bu.

19- åri­ga ar­tis­ten Se­ray­ah Mcneill val­de två­de­lad dress och knall­gu­la skor kväl­len till ära.

Ett av Hol­ly­woods gul­li­gas­te par mås­te ju va­ra Ellen De­ge­ne­res, 57, och Por­tia de Ros­si, 42.

24- åri­ga tv- pro­fi­len Rita Volk glitt­ra­de som en isprin­ses­sa i sin lil­la Par­ker- stass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.