KEL­LY OS­BOUR­NE BÄR PÅ CANCERGEN

Veckans NU! - - MIX -

Tv- pro­fi­len Kel­ly Os­bour­ne, 30, av­slö­ja­de ny­li­gen att hon bär på den så kal­la­de "can­cer­ge­nen" i sam­band med att Ange­li­na Jo­lie gick ut med att hon ny­li­gen lå­tit ta bort si­na ägg­stoc­kar. Ge­nen gör att man lö­per stör­re risk att få sjuk­do­men.

– Jag bär på sam­ma gen. Min mam­ma såg till att vi gick på lä­kar­un­der­sök­ning ef­ter att hon haft bröst­can­cer, be­rät­ta­de Kel­ly i tv- pro­gram­met "The Talk".

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.