R- PATZ FRI­A­DE I PARIS!

"FKA TWIGS SA JA DI­REKT"

Veckans NU! - - MIX - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

Vad är det vi hör? Japp, det är lju­det av mil­jo­ner hjär­tan som kros­sas världen över. Robert Pattin­son och FKA Twigs ska näm­li­gen gifta sig.

Det var un­der en tripp till kär­le­kens hu­vud­stad Paris ny­li­gen som Robert Pattin­son, 28, en­ligt upp­gift ploc­ka­de fram en för­lov­nings­ring och över­ras­ka­de 27- åri­ga flick­vän­nen FKA Twigs – vars rik­ti­ga namn är Tah­li­ah Bar­nett.

– Han gick ner på knä un­der en ro­man­tisk pro­me­nad, sä­ger en in­si­der i NW Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

– De svä­var på moln just nu.

"ALLT HON DRÖMT OM"

Fö­ga över­ras­kan­de kun­de sång­ers­kan ef­teråt in­te slu­ta pra­ta om hur hen­nes pojk­vän ställt den sto­ra frå­gan. En­ligt upp­gift be­rät­ta­de hon för al­la som vil­le lyss­na om hur ” Twi­light”- hun­ken gjor­de hen­ne till den lyck­li­gas­te tje­jen i världen.

– Tah­li­ah sa att det var den vack­ras­te kär­leks­för­kla­ring­en man kan tän­ka sig. Rob dar­ra­de på rös­ten och hans ögon fyll­des av tå­rar, sä­ger in­si­dern och tilläg­ger:

– Hon sa ja di­rekt och blev väl­digt käns­lo­sam hon ock­så. Hans fri­e­ri var allt hon nå­gon­sin kun­nat dröm­ma om och mer där­till.

KRIS­TEN ÄR FÖRKROSSAD

Nå­gon som där­e­mot in­te är glad över ny­he­ter­na är R- Patz ex­flick­vän Kris­ten Ste­wart, 25, trots att även hon har gått vi­da­re och är till­sam­mans med Ali­cia Car­gi­le.

– Hon kan in­te fat­ta hur han kun­de fria till Tah­li­ah ef­ter ba­ra någ­ra må­na­ders dej­tan­de. Hon och Rob dej­ta­de i fle­ra år! Det här har verk­li­gen gett Kris­tens själv­för­tro­en­de en törn, sä­ger en in­si­der till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

Sor­ry la­di­es, "Twi­light"- hun­ken Robert Pattin­son är bort­räk­nad som fram­ti­da pojk­vän. Han och flick­vän­nen FKA Twigs har näm­li­gen för­lo­vat sig.

Robs ex Kris­ten Ste­wart sägs va­ra allt an­nat än glad över för­lov­ning­en, trots att hon idag är till­sam­mans med Ali­cia Car­gi­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.