VILL SPE­LA SEX­BOMB I "BIG BANG THE­O­RY"!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Un­der pre­miä­ren av den ani­me­ra­de lågn­fil­men "Home", till vil­ken bå­de Jen­ni­fer och "Big bang the­o­ry"- stjärnan Jim Par­sons, 42, lå­nat ut si­na rös­ter, be­rät­ta­de Jim att han gär­na ser J- Lo gäst­spe­la i den po­pu­lä­ra tv- se­ri­en.

– Jag skul­le tyc­ka det var jät­te­kul! Jag äls­kar att bä­ra glas­ö­gon, och jag kan spe­la vem som helst, sva­ra­de Jen­ni­fer på er­bju­dan­det om att spe­la en sex­ig pro­fes­sor.

I maj 2014 av­slö­ja­des det att Casper va­rit otro­gen med den trans­sex­u­el­la mo­del­len So­fia Vis­sa. En må­nad se­na­re läm­na­de Jen­ni­fer dan­sa­ren.

Casper har se­dan han och J- Lo gjor­de slut för­ra året haft spo­ra­disk kon­takt med stjärnan. Men de se­nas­te må­na­der­na har de bör­jat sy­nas ihop igen. Här bär Casper på Jen­ni­fers ena barn, so­nen Max, 5.

Ef­ter tv- sho­wen åk­te J- Lo och Casper iväg till­sam­mans i Cas­pers vi­ta sport­bil. Und­rar om de skul­le hem och… dricka te?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.