HIGH­LIGH­TER

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

High­ligh­ter- tren­den hål­ler i sig. Al­la vill ha ett här­ligt glow! Lägg high­lightern högst upp på kind­be­net, på näs­ryg­gen och på amor­bå­gen så kom­mer det ser ut som om du strå­lar in­i­från!

Jen­ni­fer Lo­pez The Balm Ma­ry- Lou Ma­ni­zer 220 kr

Nu kan du få snyg­gast klor i stan med

Es­si­es vår­kol­lek­tion "Flo­weris­ta"! Sex lack in­går i det­ta po­pu­lä­ra kit. För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kan­snutav­ling@ fri­da­for­lag. se Märk mej­let "Es­sie". Vi vill ha ditt svar se­nast den 29 april 2015.

Iri­na Shayk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.