KAMERASKYGG

Veckans NU! - - MIX -

Jag kan in­te fat­ta att den här vin­tern

ald­rig tar slut! Le för fo­to­gra­fer­na nu, barn… det här

är KUL. Or­ka bä­ra be­stic­ken man ska äta sin hämt­sal­lad med, tän­ker nog Shia La­be­ouf, 28. Jen­ni­fer Lo­pez, 45, tog med sig tvil­ling­ar­na Max och Em­me, 7, till pre­miä­ren av fil­men "Home". Men nå­gon gil­lar in­te ka­me­rablix­tar­na så myc­ket…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.