JU­DE LAW ÄR FEMBARNSPAPPA

Veckans NU! - - MIX -

Skå­di­sen Ju­de Law ha­de re­dan fy­ra barn med två oli­ka kvin­nor: sö­ner­na Rafferty, 18, och Rudy, 12, samt dot­tern Iris, 13, med Sa­die Frost och Sop­hia, 5, med Sa­mant­ha Bur­ke. Nu har Ju­de bli­vit pap­pa för fem­te gång­en – med sång­ers­kan Cat­he­ri­ne Har­ding, 23. Ju­de och Cat ha­de en ro­mans för­ra som­ma­ren då han var i Tjec­ki­en och spe­la­de in en film.

– Jag kan be­kräf­ta att de har fått en dot­ter och de är bå­da myc­ket gla­da. Trots att Ju­de och Cat in­te är till­sam­mans är de bå­da in­vol­ve­ra­de i att upp­fost­ra bar­net, sä­ger Ju­des re­pre­sen­tant i tid­ning­en Daily Mail.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.