MI­CHAEL JACK­SONS SON I DROGS­KAN­DAL!

FA­MIL­JEN ÄR ORO­LIG FÖR TON­Å­RING­EN

Veckans NU! - - MIX - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL Over PRESS

Den ny­bliv­ne 18- åring­en Prin­ce Jack­son har ham­nat i då­ligt säll­skap och ny­li­gen sågs han rö­ka på helt öp­pet.

– Hans re­bel­lis­ka at­ti­tyd blir allt vär­re, sä­ger en käl­la.

Se­dan Mi­chael Jack­son gick bort 2009 har li­vet va­rit tufft för hans barn. Dot­tern Paris, idag 16, för­sök­te ta li­vet av sig 2013 och la­des in på be­hand­lings­hem. Nu ver­kar det även som om älds­te so­nen Prin­ce, 18, har ham­nat i trub­bel. Ny­li­gen sågs han näm­li­gen rö­ka vad som tros va­ra ma­riju­a­na. Ton­å­ring­en tyck­tes in­te bry sig om nå­gon såg ho­nom med den egen­rul­la­de ci­ga­ret­ten.

– Prin­ce häng­er med fel per­so­ner och har gjort det i näs­tan ett år, sä­ger en käl­la nä­ra fa­mil­jen och tilläg­ger:

– Hans re­bel­lis­ka at­ti­tyd blir allt vär­re.

FES­TAR MED BIE­BER

Men det slu­tar in­te där. En­ligt upp­gift ut­nytt­jar Prin­ces kom­pi­sar det fak­tum att han har myc­ket peng­ar.

– Hans vän­ner vill ba­ra fes­ta och ha kul. Prin­ce be­ta­lar of­ta för de­ras ute­kväl­lar, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han brän­ner sin må­nads­peng och krä­ver mer peng­ar, sä­ger käl­lan.

En av Prin­ces nya kom­pi­sar är Justin Bie­ber, 21, som är känd för att va­ra en vild fest­pris­se.

– Han har hängt en hel del med Bie­ber den se­nas­te ti­den och det oro­ar hans familj, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han har di­stan­se­rat sig från sin familj och de är liv­räd­da att de kom­mer att för­lo­ra ho­nom för gott.

EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA!

"HAN HÄNG­ER

MED FEL PER­SO­NER"

Bus­ted! Ny­li­gen fång­a­des Prin­ce Jack­son på bild då han rök­te vad som tros va­ra ma­riju­a­na.

Ton­å­ring­en sägs ha ham­nat i fel säll­skap och fes­tar en hel del. "Han har di­stan­se­rat sig från sin familj och de är liv­räd­da att de kom­mer att för­lo­ra ho­nom för gott", sä­ger en käl­la.

Prin­ce är son till Mi­chael Jack­son som av­led 2009.

Prin­ce sägs hänga myc­ket med Justin Bie­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.